Leto Vrednost
1997 3,5
1998 3,5
1999 3,4
2000 3,4
2001 3,3
2002 3,3
2003 3,3
2004 3,3
2005 3,4
2006 3,4
2007 3,3
2008 3,4
2009 3,2
2010 3,4
2011 3,5
2012 3,4
2013 3,6
2014 3,7
2015 3,6
2016 3,6
2017 3,4
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Upoštevan je dohodek brez dohodka v naravi.
Opis kazalnika: Razmerje kvintilnih razredov (80/20) je razmerje med vsoto ekvivalentnega razpoložljivega dohodka oseb v najvišjem in najnižjem kvintilnem razredu (SURS).