REGIJSKI INDEKS BLAGINJE OTROK (RIBO) JE DOBIL INTERAKTIVNO SPLETNO PODOBO

Blaginja otrok je kompleksen družben fenomen, ki ga ni enostavno izmeriti. Sodobni mednarodni trendi proučevanja blaginje dajejo močen poudarek izdelavi indeksov, ki omogočajo lažjo identifikacijo pomanjkljivosti v področjih blaginje.

Indeks blaginje otrok (IBO), ki smo ga izdelali na Otroški opazovalnici IRSSV, je pokazal razmeroma visoko uvrstitev otrok Slovenije v evropskem merilu. Ker IBO vselej prikazuje povprečne vrednosti za Slovenijo, se zastavlja vprašanje, kako velike so razlike v blaginji otrok v slovenskih statističnih regijah. V ta namen smo v letu 2018 pripravili regijski indeks blaginje otrok (RIBO), ki na podlagi desetih področij blaginje in 40 kazalnikov, ki ta področja predstavljajo, odgovarja na to vprašanje.

Da bi povečali uporabnost indeksa, smo ga (tako kot IBO) upodobili na uporabniku prijazni spletni strani. Tokrat smo podatkovne upodobitve nadgradili s pripravo krajših analiz podatkov posameznih regij in s sodobnimi mednarodno uveljavljenimi metodami prikazovanja podatkov, kot je na primer algoritem t-SNE, ki omogoča prikaz ‘gručenja’ regij glede na skupne značilnosti. Uporabniku smo ponudili tudi možnost, da oblikuje svoj indeks in uteži vrednost področij po lastni izbiri glede na to, katero področje blaginje se mu zdi bolj ali manj pomembno za kakovost življenja otrok.

Z metodo ‘gručenja’ t-SNE smo nadgradili tudi spletno stran mednarodnega indeksa (IBO), kjer se razvrščanje držav v skupine glede na skupne značilnosti še bolj nazorno prikaže.

Spletna2 mini40
Grucenje mini40