SEMIČ

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Dom starejših občanov Črnomelj
Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
T: 07 30 56 260
E: crnomelj@ssz-slo.si
http://www.domcrnomelj.si/

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2021):
– delovnik: 4,40 EUR,
– sobota: 4,40 EUR,
– nedelja: 6,32 EUR,
– praznik: 6,79 EUR.


Ponovno naložite zemljevid