ŠMARTNO PRI LITIJI

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Dom Tisje
Črni Potok 13
1275 Šmartno pri Litiji
T: 01 890 01 00
E: tisje@ssz-slo.si
www.dom-tisje.com

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2020):
– delovnik: 4,91 EUR,
– sobota: 4,91 EUR,
– nedelja: 6,88 EUR,
– praznik: 7,37 EUR.


Ponovno naložite zemljevid