Leto Vrednost
2005 8
2006 5
2007 5
2008 5
2009 5
2010 5
2011 5
2012 5
2013 5
2014 5
2015 5
2016 5
2017 5
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS
Opomba h kazalniku: CUDV je socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Podatki se nanašajo na institucionalno in na dnevno varstvo (SURS).