Leto Vrednost
2005 3 196
2006 3 352
2007 3 717
2008 3 771
2009 2 472
2010 1 748
2011 1 576
2012 1 370
2013 1 275
2014 1 448
2015 1 706
2016 2 066
2017 2776
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)