Leto Malica Kosilo Malica in kosilo Brez šolske prehrane
2008 70 020 5 738 2 623 3 475
2009 71 778 2 695 2 362 3 983
2010 64 230 1 881 2 413 10 896
2011 60 532 1 677 2 282 13 250
2012 52 035 1 434 2 171 21 073
2013 51 406 1 234 2 538 19 530
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)