Leto Vrednost
2010 39 149
2011 66 208
2012 45 497
2013 45 015
2014 51 685
2015 47 561
2016 ni podatka
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Dijak je lahko član več študentskih servisov, zato je v primeru, da je delo opravljal npr. prek dveh študentskih servisov, evidentiran dvakrat (MDDSZ).