Leto Vrednost
1995 9 516
2000 9 367
2005 7 642
2006 7 267
2007 6 960
2008 6 750
2009 6 906
2010 5 778
2011 5 575
2012 5 216
2013 4 674
2014 4 725
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)