Leto Zakonski par z otroki Mati z otroki Oče z otroki Zunajzakonski par z otroki
1991 325 622 85 214 14 095 12 408
2002 294 726 89 683 14 609 29 285
2011 237 422 119 706 23 423 49 122
2015 224 290 116 295 26 844 61 847
2018 217 119 117 775 28 418 64 198
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opis kazalnika: Tip družine je značilnost družine glede na položaj člana v družini (SURS).