Leto Družinska gospodinjstva Veččlanska dvo- ali večdružinska gospodinjstva Veččlanska dvo- ali večdružinska razširjena gospodinjstva Veččlanska enodružinska gospodinjstva Veččlanska razširjena
enodružinska gospodinjstva
2002 522 193 ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka
2011 527 001 36 047 2 579 450 262 38 113
2015 537 111 34 730 2 717 461 080 38 584
2018 554 720 35 389 2 857 460 727 38 607
-          
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opis kazalnika: Družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem sta vsaj dva člana gospodinjstva tudi družinska člana (SURS).
Enodružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem so vsi člani istočasno tudi člani ene družine (SURS).
Razširjeno družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem je poleg družinskih članov vsaj en član, ki ne spada v nobeno družino v tem gospodinjstvu (SURS).