Leto Denarna kazen Kazenska sankcija Mladoletniški zapor Varnostni ukrep
brez izreka kazni
1995 1 971 7 1
2000 5 979 9 1
2001 5 967 5 0
2002 7 1 307 6 1
2003 4 1 083 4 0
2004 5 986 8 3
2005 3 762 8 1
2006 7 511 11 5
2007 6 459 13 0
2008 3 489 6 0
2009 1 418 3 4
2010 2 330 2 3
2011 1 369 1 0
2012 0 398 4 0
2013 1 437 5 3
2014 ni podatka 319 1 5
2015 ni podatka 315 2 ni podatka
2016 ni podatka 319 2 ni podatka
2017 ni podatka 269 3 ni podatka
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)