Leto Nadzorstvo organa socialnega varstva Navodila in prepovedi Oddaja v prevzgojni dom Oddaja v vzgojni zavod ali
zavod za usposabljanje
2008 523 88 24 39
2009 597 123 27 38
2010 555 130 30 36
2011 744 289 47 68
2012 754 391 44 74
2013 787 397 41 107
2014 779 298 44 87
2015 381 68 3 20
2016 387 67 5 15
2017 136 76 10 13
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra; evidenca podatkov je bila vzpostavljena leta 2008 (MDDSZ).
Opis kazalnika: Podatki predstavljajo št. zadev v obravnavi, na datum 31.12.