Leto Vrednost
2003 3
2004 2
2005 15
2006 59
2007 23
2008 36
2009 14
2010 38
2011 19
2012 17
2013 13
2014 296
2015 652
2016 669
2017 576
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD)
Opomba h kazalniku: 211. člen Zakona o delovnih razmerjih.