Leto Vrednost
2005 204
2006 272
2007 251
2008 224
2009 188
2010 227
2011 240
2012 361
2013 453
2014 330
2015 284
2016 352
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Vrhovno državno tožilstvo RS