Leto Vrednost
2008 120
2009 2 478
2010 2 344
2011 5 753
2012 6 530
2013 6 135
2014 6 066
2015 5 134
2016 2 415
2017 2 287
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Zakon o preprečevanju nasilja v družini.