Leto Vrednost
2003 5
2004 7
2005 7
2006 7
2007 8
2008 8
2009 8
2010 10
2011 10
2012 10
2013 10
2014 10
2015 10
2016 10
2017 10
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opis kazalnika: Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo (MDDSZ).