Leto Vrednost
2006 4
2007 6
2008 7
2009 6
2010 6
2011 7
2012 7
2013 6
2014 7
2015 6
2016 6
2017 6
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV)
Opomba h kazalniku: Zajeti so le programi, ki so preko javnega razpisa sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).
Opis kazalnika: Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo (MDDSZ).