Leto Vrednost
2008 5
2009 5
2010 5
2011 2
2012 3
2013 3
2014 1
2015 7
2016 8
2017 8
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra; evidenca podatkov je bila vzpostavljena leta 2008 (MDDSZ).
Opis kazalnika: Podatki predstavljajo št. zadev v obravnavi, na datum 31.12.