Leto Vrednost
2004 47
2005 48
2006 46
2007 38
2008 58
2009 53
2010 47
2011 53
2012 61
2013 46
2014 49
2015 33
2016 36
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na trenutno število vpisov v informacijski sistem s strani centrov za socialno delo.