Leto Vrednost
2008 264
2009 293
2010 302
2011 416
2012 372
2013 385
2014 369
2015 328
2016 274
2017 325
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Število  obravnavanih kaznivih dejanj po 190. členu KZ-1.