Leto Imajo nameščene otroke Nimajo nameščenih otrok
2004 803 64
2005 765 110
2006 749 135
2007 729 127
2008 695 138
2009 694 121
2010 674 133
2011 655 126
2012 618 156
2013 606 147
2014 571 168
2015 563 150
2016 549 153
2017 529 147
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.