Leto Vrednost
2004 118
2005 125
2006 139
2007 142
2008 135
2009 139
2010 125
2011 119
2012 119
2013 122
2014 110
2015 111
2016 114
2017 106
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.