Leto Moški Ženski Skupaj
2006 1 1 2
2007 1 0 1
2008 0 1 1
2009 1 1 2
2010 0 2 2
2011 3 2 5
2012 3 2 5
2013 0 0 0
2014 0 0 0
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS
Opomba h kazalniku: Varstveno-delovni centri opravljajo naloge vodenja in varstva ter organizirajo zaposlitev v posebnih razmerah za duševno in telesno prizadete odrasle osebe (SURS).