Skupaj Živijo kot podnajemniki Živijo kot uporabniki Živijo v drugih oblikah naselitve Živijo v lastniškem stanovanju Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju Živijo v profitnem najemnem stanovanju Živijo v službenem stanovanju Živijo v socialnem stanovanju
2002 4 906 45 126 2 535 340 214 28 102 5 071 2 241 2 001
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
 
0–5 let Živijo kot podnajemniki Živijo kot uporabniki Živijo v drugih oblikah naselitve Živijo v lastniškem stanovanju Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju Živijo v profitnem najemnem stanovanju Živijo v službenem stanovanju Živijo v socialnem stanovanju
2002 1 684 18 029 732 76 551 7 213 1 692 558 434
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
 
6–14 let Živijo kot podnajemniki Živijo kot uporabniki Živijo v drugih oblikah naselitve Živijo v lastniškem stanovanju Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju Živijo v profitnem najemnem stanovanju Živijo v službenem stanovanju Živijo v socialnem stanovanju
2002 2 200 20 362 1 117 151 719 13 379 2 281 1 126 1 090
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
 
15–19 let Živijo kot podnajemniki Živijo kot uporabniki Živijo v drugih oblikah naselitve Živijo v lastniškem stanovanju Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju Živijo v profitnem najemnem stanovanju Živijo v službenem stanovanju Živijo v socialnem stanovanju
2002 1 022 6 735 686 111 944 7 510 1 098 557 477
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)