Leto Vrednost
1995 5 665
2000 5 029
2001 4 453
2002 4 903
2003 3 216
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

Opomba h kazalniku: Podatki so se zbirali le do leta 2003, v okviru Kazalnikov socialne povezanosti (stopnja tveganja revščine) za Slovenijo. Ovire pomenijo npr. nezmožnost fizičnega dostopa za osebe na vozičkih ipd.