Leto Vrednost
2005 340
2006 334
2007 339
2008 333
2009 332
2010 331
2011 313
2012 324
2013 326
2014 312
2015 ni podatka
2016 ni podatka
2017 ni podatka
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS
Opomba h kazalniku: Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 121. člen); podatki se nanašajo na odločbo Zavoda ZS za šolstvo (Komisije za usmerjanje); SURS je leta 2015 prenehal zbirati te podatke, od leta 2015 jih posreduje MDDSZ.