Leto Vrednost
2005 72
2006 62
2007 64
2008 64
2009 69
2010 67
2011 66
2012 73
2013 84
2014 70
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS

Opomba h kazalniku: Sodišče mladostniku izreče vzgojni ukrep: oddaja v vzgojni zavod. SURS je z letom 2015 prenehal zbirati te podatke.