Leto Redni oddelek Razvojni oddelek Skupaj
2006 523 236 759
2007 474 162 636
2008 545 251 796
2009 639 218 857
2010 755 207 962
2011 853 230 1 083
2012 978 223 1 201
2013 1 038 208 1 246
2014 1 074 249 1 323
2015 1 138 241 1 379
2016 1 069 82 1 151
2017 1736 133 1 869
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa predšolske vzgoje in dodatno strokovno pomoč, so razvrščeni v redne oddelke vrtca. V razvojne oddelke se vključujejo otroci z več primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami, ki potrebujejo več prilagoditev in pomoči. V enem razvojnem oddelku so v skladu s standardi in normativi lahko vključeni najmanj trije in največ pet otrok s posebnimi potrebami.