Leto Dnevno varstvo Institucionalno varstvo Skupaj
2006 54 159 213
2007 67 135 202
2008 72 121 193
2009 74 119 193
2010 92 102 194
2011 76 88 164
2012 83 99 182
2013 107 83 190
2014 124 106 230
2015  np np  150
2016  np np 156
2017  np np 160
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS
Opomba h kazalniku: Dnevno varstvo pomeni, da otroci obiskujejo program dnevnega varstva; institucionalno varstvo pomeni, da so otroci trajno nastanjeni (SURS); SURS je z letom 2015 prenehal zbirati te podatke, od leta 2015 podatke posreduje MDDSZ.