Leto Vrednost
2004 942
2005 932
2006 912
2007 888
2008 849
2009 835
2010 824
2011 780
2012 770
2013 788
2014 744
2015 747
2016 716
2017 684
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.