Leto Skrbništvo za poseben primer Stalno skrbništvo
2008 456 294
2009 614 292
2010 771 304
2011 954 300
2012 1 164 318
2013 1 148 293
2014 1 120 288
2015 1 283 274
2016 1 473 288
2017 1 510 295
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na zajem podatkov na določen datum; Evidenca podatkov je bila vzpostavljena leta 2008.
Opis kazalnika: Mladoletnika, ki nima staršev ali za katere starši ne skrbijo, postavi center za socialno delo pod skrbništvo; Poseben skrbnik se postavi mladoletniku, nad katerim izvršujejo starši roditeljske pravice, v primeru spora med njim in starši, za sklenitev posameznih pravnih opravil med njimi, ter v drugih primerih, če so njihove koristi v navzkrižju (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).