Leto Mladinski dom Prevzgojni dom Vzgojni zavod Skupaj
2005 114 24 183 321
2006 106 7 175 288
2007 117 8 170 295
2008 115 9 178 302
2009 117 8 181 306
2010 120 7 187 314
2011 107 * 178* 285
2012 118 * 183* 301
2013 130 * 231* 361
2014 138 * 239* 377
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS
Opomba h kazalniku: Dnevno varstvo pomeni, da otroci obiskujejo program dnevnega varstva; institucionalno varstvo pomeni, da so otroci trajno nastanjeni (SURS).
*Podatki so združeni za vzgojne zavode in prevzgojne domove skupaj.