Leto Vrednost
2001 1 347
2002 1 290
2003 1 300
2004 1 198
2005 1 194
2006 1 242
2007 1 248
2008 1 385
2009 1 444
2010 1 475
2011 1 501
2012 1 490
2013 1 517
2014 ni podatka
2015 ni podatka
2016 ni podatka
2017 ni podatka
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opis kazalnika: Sešteto je število otrok z zmernimi, težjimi in najtežjimi motnjami v razvoju, ki se izobražujejo. Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja (Zakon o osnovni šoli, 12. člen).
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na konec šolskega leta (SURS); SURS je z letom 2015 prenehal zbirati te podatke, od leta 2015 naprej podatke posreduje MDDSZ.