Leto Vrednost
2006 1 872
2007 1 919
2008 1 994
2009 1 494
2010 1 773
2011 1 726
2012 1 791
2013 1 714
2014 2 299
2015 1 933
2016 1 720
2017 1 474
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)