Leto Vrednost
2005 539
2006 523
2007 510
2008 662
2009 1 421
2010 1 647
2011 1 568
2012 1 580
2013 1 907
2014 1 415
2015 1 254
2016 1 258
2017 1 603
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Vrhovno državno tožilstvo RS