Leto Vrednost
2004 5
2005 8
2006 4
2007 4
2008 9
2009 11
2010 7
2011 8
2012 9
2013 2
2014 11
2015 2
2016 12
2017 11
-
Vzorec: Populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na trenutno število vpisanih v informacijski sistem s strani centrov za socialno delo.