Leto Vrednost
1996 2 619
2000 4 731
2001 4 963
2002 5 219
2003 5 263
2004 5 325
2005 5 402
2006 5 530
2007 5 683
2008 5 957
2009 6 022
2010 5 992
2011 5 963
2012 6 042
2013 6 024
2014 6 056
2015 6 047
2016 6 279
2017 6 680
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opis kazalnika: Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo je denarni dodatek za nego, ki se izplačuje enemu od staršev hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in je namenjen poravnavanju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva hudo bolnega otroka ali otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).