Leto Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja 3-letna srednja poklicna
2000 456 10 z 39
2001 475 6 z 40
2002 320 6 z 31
2003 260 4 z 20
2004 239 z z 30
2005 257 z z 16
2006 169 z z 8
2007 89 z z 6
2008 108 z z 6
2009 120 z z 7
2010 113 z z 6
2011 147 6 z 3
2012 142 5 z 6
2013 195 7 z 1
2014 134 5 1 4
2015 147 95 7 1
2016 164 106 8 1
2017 155 118 6 4
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
Opomba h kazalniku: Podatki prikazujejo povprečno stanje v letu 2017. Znak 'z' pomeni, da je podatek statistično zaupen.