Leto Vrednost
2000 505
2001 523
2002 359
2003 285
2004 270
2005 274
2006 180
2007 98
2008 117
2009 130
2010 104
2011 156
2012 153
2013 203
2014 293
2015 250
2016 279
2017 283
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
Opomba h kazalniku: Podatki prikazujejo stanje na dan 31. 12.