Leto Vrednost
2003 828
2004 1 665
2005 2 402
2006 4 718
2007 4 675
2008 5 541
2009 7 937
2010 8 979
2011 10 108
2012 11 001
2013 11 585
2014 12 457
2015 13 614
2016 14 485
2017 14 290
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opis kazalnika: Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico delati krajši delovni čas. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).