Leto Mladinski dom Prevzgojni dom Vzgojni zavod Skupaj
2005 3 2 6 11
2006 3 1 7 11
2007 3 1 7 11
2008 3 1 7 11
2009 3 1 7 11
2010 3 1 7 11
2011 3 1 7 11
2012 3 1 7 11
2013 3 1 7 11
2014 3 1 7 11
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS
Opomba h kazalniku: Te ustanove so namenjene otrokom in mladostnikom, starim 8–18 let, ki imajo težave pri odraščanju in prilagajanju na socialno okolje, doma pa nimajo ustreznih pogojev za življenje (SURS).