Leto OŠPP Skupaj
2006 809 106 915
2007 815 121 936
2008 906 120 1 026
2009 1 053 134 1 187
2010 987 154 1 141
2011 1 096 153 1 249
2012 1 096 128 1 224
2013 1 105 136 1 241
2014 1 155 116 1 271
2015 1 348 126 1 474
2016     1516
2017     1589
-
Vzorec: populacija 
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opis: Podatek se nanaša na začetek šolskega leta.