Leto Vrednost
2004 63 166
2005 65 400
2006 64 204
2007 68 179
2008 63 876
2009 57 100
2010 66 353
2011 62 504
2012 64 331
2013 63 278
2014 63 249
2015 64 329
2016 58 592
2017 67 972
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na koledarsko leto - zajeti so torej podatki polovic dveh šolskih let.