Leto Vrednost
2005 5 583
2006 6 345
2007 6 605
2008 7 771
2009 8 537
2010 9 160
2011 10 040
2012 10 472
2013 10 526
2014 10 681
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS