Leto
 
S čustvenimi
in vedenjskimi motnjami
Z gibalnimi ovirami
 
Z govorno-jezikovnimi motnjami Z lažjimi ali zmernimi duševnimi motnjami
 
Z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi     Gluhi in naglušni
 
Slepi in slabovidni
 

Skupaj
​ 
2005 108 66 86 1 440 18 45 33 1 796
2006 116 62 90 1 358 3 44 29 1 702
2007 35 64 104 1 308 0 40 27 1 578
2008 44 70 122 1 287 0 44 22 1 589
2009 14 64 154 1 260 0 41 17 1 550
2010 20 31 185 1 323 0 42 16 1 617
2011 3 53 207 1 382 0 41 11 1 967
2012 3 53 194 1 430 0 34 10 1 759
2013 3 66 224 1 406 0 34 11 1 846
2014 0 11 250 1 371 0 30 12 1 901
2015 ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka
2016 1 ni podatka 6 673 ni podatka 4 2 1 981
2017 2 ni podatka 31 ni podatka ni podatka 9 2 2 173
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Od l. 2007 so otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi tretirani kot otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju; Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja (Zakon o osnovni šoli, 11. člen).