Leto
S čustvenimi
in vedenjskimi
motnjami
S primanjkljaji
na posameznih
področjih učenja
Z gibalnimi ovirami
 
Z govorno-jezikovnimi motnjami Z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi Dolgotrajno bolni Gluhi in naglušni Slepi in slabovidni
Skupaj
 
2005 166 3 545 257 350 785 248 176 56 5 583
2006 159 4 074 276 529 649 402 174 82 6 345
2007 175 4 276 283 595 547 514 163 52 6 605
2008 240 4 998 310 723 425 840 174 61 7 771
2009 270 5 380 315 961 259 1118 173 61 8 537
2010 284 5 723 342 1 122 175 1 286 173 55 9 160
2011 288 6 166 327 1 254 104 1 658 187 56 10 040
2012 258 5 888 260 1 097 47 1 548 175 53 10 472
2013 251 5 361 228 1 015 10 1 386 176 52 10 526
2014 270 5 245 229 1 035 1 1 334 202 59 10 681
2015 ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka
2016 180 4 459 111 866 ni podatka 987 152 48 10 266
2017 214 4 687 101 395 ni podatka 1 093 153 55 11 823
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Vzgojo in izobraževanje po izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo šole v rednih oddelkih (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 18. člen).