Leto 1. do 6. odstavek 7. odstavek
2003 3 7
2004 2 2
2005 1 18
2006 0 8
2007 4 6
2008 1 3
2009 1 2
2010 0 0
2011 0 4
2012 0 11
2013 0 5
2014 0 2
-
Vzorec: populacija 
Vir podatkov: Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD)
Opomba h kazalniku: 211. člen Zakona o delovnih razmerjih.