Leto Vrednost
2008 29 895 280
2009 24 840 223
2010 29 659 978
2011 21 814 175
2012 20 993 366
2013 18 706 736
2014 19 793 023
2015 20 657 806
2016 19 062 444
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)