Leto Vrednost
2006 11
2007 12
2008 11
2009 15
2010 14
2011 14
2012 14
2013 13
2014 13
2015 13
2016 13
2017 13
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV)
Opomba h kazalniku: Zajeti so le programi, ki so preko javnega razpisa sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).
Opis kazalnika: Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo (MDDSZ).